TERMENI ȘI CONDIȚII

ultima dată actualizat la 25.01.2022

Utilizatorii siteului www.simona-adam.ro sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile. Continuarea utilizării site-ului înseamnă acceptarea acestora.

Termenii și condițiile pot fi modificați oricând prin actualizarea acestui document, aceste modificări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți utilizatorii. Prin accesarea www.simona-adam.ro utilizatorii sunt de acord să respecte temenii și condițiile, precum și legislația în vigoare.

1. Definiții

1.1 www.simona-adam.ro, mai departe “siteul” este proprietatea Path Explorers SRL, cu sediul în București, sector 2, având CUI: 40976980 şi numărul de ordin în Registrul Comerţului: J40/5080/2019.

1.2 Date cu caracter personal, înseamnă, așa cum este descris în legislația natională și internațională in vigoare, orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

1.3 Utilizator înseamnă orice persoană fizică, cu vârsta peste 18 ani care accesează siteul www.simona-adam.ro, acceptând acești termeni.

2. Date Personale prelucrate și scopurile prelucrării

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice administratorul acestui website are obligația de a administra datele personale furnizate de către utilizator în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate. Pentru detaliere, consultați Politicade Confidențialitate aici

3. Drepturi de autor

3.1. Întregul conținut al siteului, incluzând texte, imagini, logo-uri, elemente de grafică web, scripturi și orice alte date este proprietatea www.simona-adam.ro și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială.

3.2. Folosirea, fără acordul scris al www.simona-adam.ro a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Niciuna dintre informațiile prezente pe site nu poate fi copiată, reprodusă fără acordul scris al administratorului acestui site.

4. Contact

4.1. Prin folosirea site-ului www.simona-adam.ro pentru primirea de e-mailuri/newslettere, comentarii pe blog (unde este cazul), participarea la programele de consultanță sau ședințe de coaching, clientul își dă acceptul implicit pentru primirea notificărilor în format electronic de la www.simona-adam.ro incluzând în această categorie comunicări prin e-mail și/sau anunțuri pe site. 

4.2. Pentru a respecta libertatea de decizie a utilizatorului, acesta își poate manifesta în scris, prin e-mail, dorința de a nu mai primi notificări în format electronic din partea www.simona-adam.ro.

5. Legea aplicabilă

Termenii și condițiile de folosire ale acestui site se supun legislației române.

În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea oficială a reclamației (prin poștă sau e-mail).

În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecatorească din aceeași structură administrativă cu sediul.